Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

GminaGmina Kłomnice

DOBRA SZKOŁA

PROGRAM mPOTĘGA

www.klomnice.pl

DBI 2016

Kuratorium Katowice

Logowanie

LEPSZA SZKOŁA

Powitanie

Witamy na stronie głównej Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie

XXI RAJD PARASOLOWY W WITKOWICACH

XXI RAJD PARASOLOWY W WITKOWICACH

Szkolne Koło Turystyczno - Regionalne PTTK "Wędrowniczek" w Skrzydlowie zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej do udziału w XXI Rajdzie Parasolowym w Witkowicach, który odbędą się 18 listopada 2017 roku (sobota).

Zapisy chętnych osób z podziałem na drużyny (wraz z wpisowym - 10 zł) przyjmować będzie p. Patrycja Burzyńska do 14 listopada 2017r.

Trasa rajdu:  Huby (zatoczka) godz. 9.00 - Adamów - Niwki – Witkowice    (8 km).

O b o w i a z k i       u c z e s t n i k ó w :

 • Niezależnie od pogody każdy uczestnik musi posiadać PARASOL, chroniący od deszczu lub ... słońca (dotyczy również opiekunów).
 • Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie miękkiego obuwia na zmianę. Na teren szkoły uczestnicy wchodzić będą poprzez szatnię, a po terenie szkoły możliwe będzie poruszanie się jedynie w miękkim obuwiu.
 • Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór odpowiedni do pogody i uprawianej dyscypliny turystycznej a także prowiant na czas trwania Rajdu.
 • W przypadku nie stawienia się na Rajd wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń.
 • Turyści uczestniczą w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Turyści przybywają na metę rajdu z dużą dozą humoru i aktywnie uczestniczą w konkursach rajdowych:

 - Konkursie na jesienny parasol (liczymy na pomysłowość uczestników i dużą liczbę parasoli),

 - plastycznym,

 - Omnibusiku, czyli: "Wiedzy wszelakiej ... nie zawsze poważnej",

 - sprawnościowych oraz innych ( nie tylko parasolowych).

I MIĘDZYGMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI i MARSZ NORDIC WALKING

SERDECZNIE ZAPROSZAMY

na

 

I MIĘDZYGMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
 i MARSZ NORDIC WALKING

pod patronatem  poseł na Sejm RP

 p. Lidii Burzyńskiej

SKRZYDLÓW 12 LISTOPADA 2017r.

 

REGULAMIN

1.  Cel imprezy:

 • - popularyzacja biegów i marszów nordic walking, jako promocji zdrowia wśród dziecii młodzieży,

- pamięć o wydarzeniach historycznych promocja miejscowości Skrzydlów i gminy Kłomnice;
- integracja mieszkańców powiatu częstochowskiego.
2.  Organizator:

 • Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie
 • Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
 • Urząd Gminy Kłomnice

3.  Patronat medialny: Tygodnik Regionalny „7dni- Częstochowa”

4.  Termin i miejsce:

 • 12 listopada 2017r. (niedziela)
 • Biuro zawodów : Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie ul. Główna 6a, czynne od godz. 12:00,

5. Zgłoszenia udziału w imprezie do 10 listopada, do godziny 15.00, pod numerem 34 3281670 lub  drogą e-mailową ( zs_skrzydlow@o2.pl) oraz w dniu zawodów do godziny 12.30.

Wycieczka OP i klas I- III do filharmonii w Częstochowie

     W dniu 20 października 2017roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Częstochowy.

      Głównym punktem programu był udział w audycji muzycznej w filharmonii pt. "Uśmiechy i miny muzycznej krainy".

      Koncerty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to forma obcowania z muzyką klasyczną. Spotkania przybliżają młodym odbiorcą świat dźwięków i prezentują bogate instrumentarium. Każde ze spotkań pozwala poznać inny gatunek i rodzaj muzyki, sylwetki kompozytorów i ich twórczość. Spotkania odbywają się z aktywnym udziałem dzieci.

     Poprzez spotkania w filharmonii realizowane są treści zawarte w  podstawie programowej w bezpośrednim, czynnym kontakcie ze sztuką, w niepowtarzalnej atmosferze.

Dla większości dzieci, zarówno z Oddziału Przedszkolnego, jak i uczniów klas I- III, to zupełnie nowe, ciekawe doświadczenie.

      Ładny jesienny dzień zachęcił uczestników wycieczki do spaceru po mieście. Dotarliśmy do stacji PKP, gdzie dzieci mogły zobaczyć odjeżdżające i przyjeżdżające pociągi, zabytkową lokomotywę i poobserwować pracowników kolei podczas codziennych zajęć.

      Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Mamy nadzieję, iż ponownie odwiedzimy to miasto. Myślimy, że nie jest to ostatni wyjazd do filharmonii.

 

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Weekend z KIJKAMI

Aktualności

     Piątkowe popołudnie 20 października i sobotnie przedpołudnie 21 października blisko 30 osobowa grupa uczniów naszej szkoły spędziła w sposób aktywny, biorąc udział w marszach nordic walking. Pierwszy odbył się w Kłomnicach pod patronatem Wójta Gminy p. Piotra Juszczyka a miejscem drugiego marszu były leśne tereny w miejscowości Cielętniki  organizatorem natomiast Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej. Uczestnicy marszu oprócz korzyści zdrowotnych otrzymali  pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Nie zabrakło również ciepłego poczęstunku, słodkich przekąsek i napoi. Ponadto uczniowie poszerzyli swoja wiedzę o historii i zabytkach gminy Dąbrowa Zielona kibicując zawodnikom biorącym udział w turnieju wiedzy o gminie.

ŚLUBOWANIE KLASY I

     13 października 2017 r. miała miejsce bardzo ważna i miła uroczystość. Tego bowiem dnia uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie ślubowani i przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie. Uczniom, w tych szczególnych chwilach, towarzyszyła Pani Dyrektor Olga Gonera,  nauczyciele, rodzice, dziadkowie, koleżanki i koledzy oraz zaproszeni goście: Asystent Poseł na Sejm RP Kamila Bławat – Anzorge, Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, Przewodniczący Rady Rodziców oraz Radny Gminy Kłomnice Marek Szymczak oraz Radny Gminy Kłomnice Wojciech Szymczyk.

     Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny. Mimo tremy i zdenerwowania pięknie zaśpiewali piosenki i z dumą wyrecytowali wiersze. Wykazali się wiedzą dotyczącą naszego kraju, znajomością najważniejszych przepisów ruchu drogowego i zasad dobrego wychowania. Tym samym udowodnili, że zasługują na miano ucznia naszej szkoły. Po części artystycznej ślubowali m.in. kochać Ojczyznę, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Następnie Dyrektor dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymację szkolną.  Na zakończenie dzieci ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia, po czym udały się do klasy, gdzie czekały na nich słodycze i poczęstunek przygotowany przez rodziców.

JESIENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ W RZERZĘCZYCACH

JESIENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ W RZERZĘCZYCACH

Szkolne Koło Turystyczno - Regionalne PTTK "Wędrowniczek" w Skrzydlowie zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej do udziału w Jesiennych Marszach na Orientację, które odbędą się

28 października 2017  roku (sobota) w Rzerzęczycach.

Zapisy chętnych osób z podziałem na drużyny (wraz z wpisowym - 10 zł) przyjmować będzie p. Patrycja Burzyńska do 23 października 2017r.

 

W a r u n k i      u c z e s t n i c t w a:

W imprezie można uczestniczyć  indywidualnie lub w zespołach zgłoszonych przez szkoły, koła i kluby PTTK, środowiska harcerskie oraz inne organizacje i stowarzyszenia.

 

T y p   i m p r e z y,  s k a l a  t r u d n o ś c i:

Impreza piesza, turystyczna, regionalna (2 pkt na Odznakę InO), łatwa (w kat. TZ – trudniejsza).

 

K a t e g o r i e    w i e k o w e:

TD – ur. w 2004 r i młodsi    zespoły 1-3 osobowe

TM – ur. w 2001 – 2003                   zespoły 1-3 osobowe

TZ – ur. w 2000 i starsi (TJ i TS)      zespoły 1-2 osobowe

PK – pierwszy krok przejście trasy z instruktorem – Przodownikiem InO

DZIEŃ DRZEWA W NASZEJ SZKOLE

Aktualności

     10 października 2017r. obchodziliśmy „Dzień Drzewa”.
Na korytarzu szkolnym  pojawiły się plakaty na temat drzew występujących  w naszym kraju i korzyści płynących z tego, że je mamy.  W klasach młodszych przeprowadzono pogadanki, rozwiązywano rebusy, krzyżówki i zagadki przyrodnicze. Uczniowie klas młodszych  i starszych przygotowali również plakaty przedstawiające drzewa, które zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi .
Dzięki przeprowadzonej w szkole akcji uczniowie wiedzą, co symbolizuje drzewo i jaką rolę pełni w środowisku przyrodniczym.

NASI BIEGACZE NA IV BIEGU IMIENIA MARKA KOTAŃSKIEGO

Sport

     W  niedzielę, 8 października w pobliżu Stadionu Żużlowego Włókniarza w Częstochowie odbył się IV Bieg im. Marka Kotańskiego zorganizowany przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej przy współudziale Urzędu Miasta Częstochowy. Celem imprezy było wdrażanie dzieci, młodzieży i dorosłych w twórcze i odpowiedzialne życie, nauka osiągania zamierzonych celów, nauka dyscypliny i współpracy, profilaktyka uzależnień oraz popularyzacja zdrowego i trzeźwego trybu życia. Bieg odbył się na dystansach 42,195 km, 10 km dla dorosłych oraz na dystansie 1 km dla dzieci .

     Grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział rywalizacji biegowej osiągając czołowe miejsca i zdobywając medale. Skład reprezentacji szkoły: Emilia Lara, Angelika Lara, Julita Lara, Klaudia Makowska, Marcel Politański, Oliwia Bajor, Oliwia Radło, Klaudia Woch, Jan Fabrykowski, Milena Chelińska.

SUKCESY LEKKOATLETYCZNE

Sport

     28 września uczniowie naszej szkoły z klas IV- VII oraz II i III gimnazjum rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych podczas „czwartku lekkoatletycznego” organizowanego przez Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani”, Urząd Miasta Częstochowy, Zarząd Miejski Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie. Pomimo tego, że w programie zawodów zabrakło dwóch konkurencji technicznych: skoku wzwyż oraz pchnięcia kulą naszym zawodnikom udało się uzyskać dobre wyniki i zdobyć medale. I miejsce  zdobyli Jakub Szymczak – bieg na 300 metrów kategoria gimnazjum , Dawid Kustal – skok w dal kat. gimnazjum, II miejsce wywalczyli: Laura Bednarczyk – skok w dal kat. SP, Dawid Kubik – skok w dal kat. gimnazjum, Patryk Ociepa – bieg na 60 metrów kat SP. Jakub Siemiński – skok w dal kat. SP, III miejsce uzyskali: Zuzanna Kumorek – skok w dal kat. gimnazjum, Natalia Pryc – skok w dal kat. SP, Dominika Juchnik – bieg na 60 metrów kat. SP, Miłosz Urbański – bieg na 300 metrów SP, Milena Chelińska – bieg na 300 metrów kat. gimnazjum, Dawid Kubik – bieg na 100 metrów kat. gimnazjum . Ponadto miejsce IV tuż za podium wybiegały Oliwia Radło – bieg na 600 metrów kat. SP oraz Klaudia Woch – bieg na 300 metrów kat. SP.

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

ZMAGANIA SZACHOWE

Sport

     W niedziele 24 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Kłomnice, który odbył się w sali sesyjnej urzędu gminy. W turnieju mogli brać udział wszyscy miłośnicy gry w szachy bez ograniczeń wiekowych rywalizując w kategorii indywidualnej. Naszym uczniom przyszło więc walczyć również z dorosłymi pasjonatami gry w szachy, co pozwoliło na wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry.

     Z medalem za zdobycie III miejsca wróciła uczennica klasy II gimnazjum Klaudia Bednarczyk, a IV miejsce zajęła Kaja Ciura z klasy III gimnazjum. Lepsze od nich okazały się tylko dwie dorosłe uczestniczki turnieju. Reprezentacja szkoły wystąpiła w składzie: Klaudia Bednarczyk, Kaja Ciura, Anna Łągiewka, Martyna Szczepanik, Jan Fabrykowski

Wygenerowano w sekund: 0.25
127,732 unikalnych wizyt