Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

GminaGmina Kłomnice

DOBRA SZKOŁA

www.klomnice.pl

DBI 2016

Kuratorium Katowice

Logowanie

LEPSZA SZKOŁA

Powitanie

Witamy na stronie głównej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI W JĘZYKACH EUROPEJSKICH MOJA EUROPA

Aktualności

REGULAMIN

III

POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI W JĘZYKACH EUROPEJSKICH

„MOJA EUROPA

9 maja 2018 godz. 10.00 

 

I. Organizatorzy:

Organizatorem Konkursu Wokalnego
jest Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego
w Skrzydlowie.

Konkurs jest jednoetapowy.

 

II. Cele konkursu:

1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci, młodzieży.

2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie.

3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.

4. Propagowanie nauki języków obcych

5.Przybliżenie aspektów kulturalnych krajów europejskich

6. Kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy

 

III. Uczestnicy to soliści ze szkół podstawowych – uczniowie klas IV-VII

 

IV. Warunki udziału:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

2. W konkursie udział mogą brać jedynie soliści.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja jednej piosenki w języku krajów z obszaru Europy

4. Tematyka piosenek jest dowolna (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.).

5. Szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch solistów. Akompaniament: półplayback  (wyłącznie na CD lub pendrive w formacie mp3)

6. Szkoła biorąca udział w konkursie jest zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszeń w formie elektronicznej i wysłania do dnia 20.04.2018  mailowo na adres: zs_skrzydlow@o2.pl lub ana.wawrzkiewicz@gmail.com za pomocą formularza dołączonego do regulaminu i dostępnego na stronie http://www.zsskrzydlow.za.pl

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu  34 328 16 70 w godzinach od 09.00 do 14.00.

7. Konkurs odbędzie się w dniu 09.05.2018 o godzinie 10.00.

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania w dniu konkursu podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku.

PODSUMOWANIE PROJEKTU NA SKRZYDŁACH KULTURY 2017

Aktualności

 

    Żal, wielki żal, że niestety„ To już jest koniec”. Koniec naszego projektu, czyli projektu: „Na skrzydłach kultury – 2017”. Projekt ten  realizowany był przez Fundację: „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” dzięki dotacji uzyskanej  od Fundacji PZU w ramach konkursu: „PZU z kulturą”.                                                             Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie 517 biletów wstępu dla prawie 200 uczniów z różnych grup wiekowych do 2 lub 3 różnych instytucji kulturalnych oraz na pokrycie kosztów transportu.  Każdy z wyjazdów był wyjątkowy.      

   W pamięci najmłodszych zostaną na pewno wyjazdy na audycje umuzykalniające do Filharmonii w Częstochowie, w trakcie których usłyszeli dźwięki jakie wydaje tamburyn, werbel, ksylofon czy kotły, a także przedstawienie „Jaś i Małgosia” , które obejrzeli w pięknej scenerii w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

     Starsi uczniowie oprócz uczestniczenia w koncercie w częstochowskiej filharmonii  obejrzeli również spektakle w częstochowskim teatrze – klasy IV – VI były na przedstawieniu: „Kometa nad doliną Muminków”, a klasa VII oraz II i III gimnazjum na przedstawieniu: „Stopklatka”.  Obie grupy uczestniczyły w lekcjach teatralnych, w trakcie których poznali tajniki wystawianych spektakli, obejrzeli rekwizyty i mieli okazję samemu doświadczyć jak to jest być aktorem. Starsi uczniowie brali również udział w dłuższych wyjazdach.

     Dzięki projektowi uczniowie klas IV – VI mogli nie tylko zwiedzić Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu, ale także uczestniczyć w lekcji: „Od patefonu do MP3”. W Teatrze Lalki i Aktora obejrzeli spektakl:  „Akademia Pana Kleksa” , a potem brali bardzo aktywny udział w lekcji teatralnej.                                                              

    Z kolei uczniowie klasy VII i klasy II i III gimnazjum mieli możliwość obejrzeć balet: „Dziadek do orzechów” w Operze Śląskiej w Bytomiu i uczestniczyć w warsztatach artystycznych: „Elementarz operowy”.  Uczniowie z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w niezapomnianym wyjeździe do Studia Buffo w Warszawie. Obejrzeli tam pierwszy na świecie wodny musical: „Romeo i Julia” – to były niezapomniane wrażenia.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BIEGU PAMIĘCI W RADOMSKU

Sport

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

ZABAWA KARNAWAŁOWA 2018 DLA DOROSŁYCH

Aktualności

III Edycja Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Konkursy poza szkolne

     Zapraszam do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach (7 klasy szkół podstawowych i oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne) zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.
    Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej młodzieży oraz upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Konkurs to wyraz hołdu dla Żołnierzy Wojska Polskiego za niezłomną postawę patriotyczną, świadectwo męstwa oraz krew przelaną w obronie Ojczyzny.
     Do konkursu zgłoszono w ciągu dwóch edycji 428 prac z całego województwa śląskiego. Młodzież podejmując wyzwanie konkursowe nie wybrała drogi na skróty. Prace konkursowe pokazały, że młodzi ludzie nie tylko poznali bolesne losy Wyklętych Bohaterów, ale i zrozumieli sens ich walki.
      Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala wręczenia nagród, połączona z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Jestem przekonana, że promowanie projektów edukacyjnych kształtujących świadomość historyczną młodego pokolenia, w dłuższej perspektywie przełoży się na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wartościach patriotycznych.


Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jadwiga Wiśniewska

XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MŁODZIEŻOWEGO Moja Ojcowizna

XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MŁODZIEŻOWEGO Moja Ojcowizna

     Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych do wzięcia udziału w XXV edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

1. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego oraz:

a) pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju, poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek,

b) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,

c) rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny,

d) nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych,

e) kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych,

f) integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk,

g) wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny,

h) zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży,

i) budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.

2. Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej, w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.

3. Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć z edukacji regionalnej.

4. Przykładowy zakres tematyczny prac:

a/. Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,

b/. Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje,

c/. Historia mojej Oojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci,

d/. Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.

e/. Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo – turystyczne,

f/. Moja szkoła, historia i tradycje SKKT-PTTK w mojej szkole,

g/. Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie,

h/. Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.

i/. aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

REALIZACJA PROJEKTU "Podstawowa sprawa - wiedza"

Aktualności

 

W tym roku szkolnym w naszej szkole podstawowej rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu unijnego "Podstawowa sprawa - wiedza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia dla klas I-VII SP:
 

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki


Klub Odkrywcy. W ramach klubu są realizowane następujące moduły zajęć:

 

1. Zajęcia „Obieżyświat poznaje świat" 

 

2. Zajęcia teatralne z języka angielskiego „English is everywhere”.

 

Podczas tych zajęć uczniowie mający trudności z opanowaniem treści matematycznych mogą nadrabiać zaległości, ale również rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, językowe i matematyczne.

 

REGULAMIN PROJEKTU

Więcej nformacji w panelu Dla ucznia - Realizowane projekty

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI NA SPORTOWO

Aktualności

     Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie postanowili uczcić Święto Niepodległości w nietypowy sposób. Szkoła we współpracy z Fundacją "Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat" i przy wsparciu Gminy Kłomnice zorganizowała w dniu 12 listopada 2017 roku Międzygminny Bieg Niepodległości i Marsz Nordic Walking. O patronat nad imprezą zwróciliśmy się do Pani Poseł Lidii Burzyńskiej, która również wzięła udział w wydarzeniu oraz ufundowała medale dla zwycięskich biegaczy i puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika marszu.

            W organizację przedsięwzięcia włączyli się również wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice i młodzież naszej szkoły.

            Wspaniała rodzinna uroczystość okazała się wielkim sukcesem, promującą zarówno nowoczesny patriotyzm jak i aktywne spędzanie czasu w gronie rodziny i bliskich.

XXI RAJD PARASOLOWY W WITKOWICACH

XXI RAJD PARASOLOWY W WITKOWICACH

Szkolne Koło Turystyczno - Regionalne PTTK "Wędrowniczek" w Skrzydlowie zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej do udziału w XXI Rajdzie Parasolowym w Witkowicach, który odbędą się 18 listopada 2017 roku (sobota).

Zapisy chętnych osób z podziałem na drużyny (wraz z wpisowym - 10 zł) przyjmować będzie p. Patrycja Burzyńska do 14 listopada 2017r.

Trasa rajdu:  Huby (zatoczka) godz. 9.00 - Adamów - Niwki – Witkowice    (8 km).

O b o w i a z k i       u c z e s t n i k ó w :

 • Niezależnie od pogody każdy uczestnik musi posiadać PARASOL, chroniący od deszczu lub ... słońca (dotyczy również opiekunów).
 • Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie miękkiego obuwia na zmianę. Na teren szkoły uczestnicy wchodzić będą poprzez szatnię, a po terenie szkoły możliwe będzie poruszanie się jedynie w miękkim obuwiu.
 • Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór odpowiedni do pogody i uprawianej dyscypliny turystycznej a także prowiant na czas trwania Rajdu.
 • W przypadku nie stawienia się na Rajd wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń.
 • Turyści uczestniczą w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Turyści przybywają na metę rajdu z dużą dozą humoru i aktywnie uczestniczą w konkursach rajdowych:

 - Konkursie na jesienny parasol (liczymy na pomysłowość uczestników i dużą liczbę parasoli),

 - plastycznym,

 - Omnibusiku, czyli: "Wiedzy wszelakiej ... nie zawsze poważnej",

 - sprawnościowych oraz innych ( nie tylko parasolowych).

I MIĘDZYGMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI i MARSZ NORDIC WALKING

SERDECZNIE ZAPROSZAMY

na

 

I MIĘDZYGMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
 i MARSZ NORDIC WALKING

pod patronatem  poseł na Sejm RP

 p. Lidii Burzyńskiej

SKRZYDLÓW 12 LISTOPADA 2017r.

 

REGULAMIN

1.  Cel imprezy:

 • - popularyzacja biegów i marszów nordic walking, jako promocji zdrowia wśród dziecii młodzieży,

- pamięć o wydarzeniach historycznych promocja miejscowości Skrzydlów i gminy Kłomnice;
- integracja mieszkańców powiatu częstochowskiego.
2.  Organizator:

 • Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie
 • Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
 • Urząd Gminy Kłomnice

3.  Patronat medialny: Tygodnik Regionalny „7dni- Częstochowa”

4.  Termin i miejsce:

 • 12 listopada 2017r. (niedziela)
 • Biuro zawodów : Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie ul. Główna 6a, czynne od godz. 12:00,

5. Zgłoszenia udziału w imprezie do 10 listopada, do godziny 15.00, pod numerem 34 3281670 lub  drogą e-mailową ( zs_skrzydlow@o2.pl) oraz w dniu zawodów do godziny 12.30.

Wygenerowano w sekund: 0.11
134,393 unikalnych wizyt